Main Menu

فى تكريم الرائدات العربية

  دكتوره سميه رياض الفلاحى

آراضى باغ ، أعظم كره

المرأة نصف      المجتمع

اشعلت   نور        الشمع

صنعت للرجل     البطل

سارت و نشرت    اللمع

و كم من مرأة    فاخرة

قدمت و تمثلت   الورع

ايمان  تبكى     للشعب

 ماغى تحرض على الطمع

ماجدولين ترغب في النهوض

و عائشة  تنطق  بالدمع

قدمن الى نهضة  النساء

و هن  بمنزلة   الرفع